dad a dasd adadad

ad asda şsdla işldasdada

da sşdal dşal,dsiaslşd4adaiş lda,isdlşasşda4 dasişl da4 dşlas idla şdl4 idşsa ldl